1. Romeu, en en Interviu, http://www.interviu.es/opinion/humor/romeu
   
 2. Romeu

  Romeu

   
 3. Romeu

  Romeu

   
 4. Romeu…

  Romeu…

   
 5. Romeu

  Romeu